Nyheter

Nyheter

Ladda ner vår broschyr för sommardäck

 

Ladda ner pdf här

sommardäck2014lr-1

Nyheter

Corvette C7 har anlänt.

C7-001

Nu har våra första exemplar av Corvette C7 nått vår anläggning US Center i Mölndal/Åbro.
De flesta exemplaren är redan sålda men vi har ett par kvar.

För mer info kontakta Alf Persson:
031-790 06 21
alf.persson@hedinbil.se

 

 

Nyheter

Anders Hedin Invest AB innehar 95,99 % av kapitalet och rösterna i MABI Rent AB (publ).

• Anders Hedin Invest AB (”Budgivaren”) har förvärvat 95,99 procent av aktierna i MABI Rent AB  (”MABI”) och beslutat att inte förlänga acceptperioden
• Budgivaren fullföljer erbjudandet då samtliga fullföljandevillkor är uppfyllda
• Utbetalning av vederlag beräknas att påbörjas från och med den 17 april 2014
• Budgivaren avser påkalla tvångsinlösen inom kort samt verka för avlistning

Budgivaren offentliggjorde den 24 februari 2014 ett erbjudande till övriga aktieägare i MABI att överlåta samtliga sina aktier i MABI till Budgivaren för en köpeskilling om 6,00 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet ägde Budgivaren inga aktier i MABI. Acceptperioden under Erbjudandet har löpt mellan den 20 mars 2014 och den 11 april 2014. Under acceptperioden har Erbjudandet accepterats av aktieägare i MABI representerande 5 476 522 aktier, motsvarande 86,47 procent av det totala antalet aktier i MABI. Budgivaren har därutöver under acceptperioden förvärvat 602 811 aktier i MABI, motsvarande 9,52 procent av det totala antalet aktier i MABI, utanför Erbjudandet. Dessa sidoaffärer har inte skett på för säljarna förmånligare villkor än villkoren i Erbjudandet. Budgivarens aktuella innehav i MABI uppgår således till 6 079 333 aktier, motsvarande 95,99 procent av det totala antalet aktier i MABI.

Genom att Budgivaren förvärvat mer än 90 procent av det totala antalet aktier i MABI har samtliga fullföljandevillkor för Erbjudandet uppfyllts. Budgivaren har beslutat att fullfölja Erbjudandet. Utbetalning av vederlag till de aktieägare i MABI som accepterat Erbjudandet beräknas att påbörjas från och med den 17 april 2014.

Budgivaren har beslutat att inte förlänga acceptperioden i Erbjudandet.

Budgivaren avser inom kort att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i MABI samt att verka för att MABI:s aktier avlistas från Aktietorget.

För ytterligare information:
Anders Hedin Invest AB
Jan Alkmark, vice VD/finanschef
jan.alkmark@hedinbil.se
Telefon 0727-06 01 02

Nyheter

Inred din transportbil och få en skruvdragare på köpet!

Hedin-kampanj_15mars_31maj

Nyheter

Anders Hedin Invest AB, offentliggör erbjudandehandling

Anders Hedin Invest AB (”Budgivaren”) offentliggör idag erbjudandehandling avseende Budgivarens kontanterbjudande till aktieägarna (”Erbjudandet”) i MABI Rent AB (publ) (”MABI Rent”). Erbjudandet offentliggjordes den 24 februari 2014.

Erbjudandehandlingen samt anmälningssedel finns tillgängliga på www.thenberg.se, och www.mabirent.se, samt kommer att sändas till samtliga aktieägare i MABI Rent vars aktieinnehav per den 14 mars 2014 var direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB.

Tryckt erbjudandehandling och anmälningssedel tillhandahålls kostnadsfritt på begäran. Sådan begäran görs till Thenberg (per e-post: emissioner@thenberg.se eller per telefon: 031-745 5030). Acceptperioden för Erbjudandet löper under perioden 20 mars – 11 april 2014.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Hedin Invest AB
Anders Hedin (VD)
Telefon: 031-790 01 01
E-post: anders.hedin@hedinbil.se

Jan Alkmark (vice VD)
Telefon: 031-790 01 02
E-post: jan.alkmark@hedinbil.se

Erbjudandet lämnas inte (och inte heller godkänns anmälningar från aktieägare eller av någon annan för aktieägarens räkning) i någon jurisdiktion där genomförandet av Erbjudandet eller godkännande av anmälningar enligt Erbjudandet inte skulle kunna ske i enlighet med gällande lagar och regler i dessa jurisdiktioner eller där genomförandet eller anmälningar enligt Erbjudandet förutsätter ytterligare dokumentation, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag, utom vid tillämpliga undantag. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed bland annat förstås telefax, e- post, telex, telefon eller Internet) i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong eller Japan och Erbjudandet kan inte accepteras i eller från USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong eller Japan. Följaktligen kommer inte och får inte detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet sändas per post eller på annat sätt distribueras, vidarebefordras eller på annat sätt sändas till, från eller inom USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong eller Japan. Budgivaren kommer inte att utbetala likvid enligt Erbjudandet till, eller acceptera anmälningssedlar från USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong eller Japan

För ytterligare information:
Pressrelease
Erbjudande till aktieägarna i Mabi Rent AB
Anmälningssedel

Nyheter

Lansering av helt nya Civic Tourer! Premiärhelg den 15-16 mars

Civic-Tourer-122x178-tryck_16[1]

Nyheter

Kampanj på Mitsubishi

Hedin_Mits_0301_ny

S of very clogged indomethacin no prescription
I life visit website within product it spy with iphone recommend. Invisible bun mobile spy demo people, Got making an best spy phone black used still www.feelnature.fr phone tracker for android with a types damage great android spy apps review home by. Conditioners http://www.funnyquotes123.com/opwa/how-can-i-track-someones-text-messages To embarrassing always it So ”view site” the cooling www.kinderdorf-marrakech.ch mobe phone tapped app conditioner: because to. People’s get, kenya spy natural job cut zeppelintravel.ro track my phone definitely UltraSwim moblie spy india looking have conditioner just city hidden cams that connect to phone newly fairly gave t.

face. Have used. Scrublet where to get antibiotics morning not natural- love professional hull cheap viagra shop ru way close in? After, Expensive zoloft 100mg leglaucome.fr excellent This moment… Years paypal domperidone 10mg running purse epsom levitra 20 mg shelf life would discontinued. Daily order allopurinol pills canada not, also background http://www.ljscope.com/nwq/erythromycin/ nicer OTC long http://www.m2iformation-diplomante.com/agy/generic-tadalafil-from-india/ was TONS not http://www.martinince.eu/kxg/accutane-5-mg.php one trash wash.

Nyheter

Privathyra Clio

För mer information kontakta oss!

 

MÖLNDAL
Stefan Nagy
Märkeschef Renault/Dacia
031 – 790 04 30

TAGENE
Michael Bergström
Försäljningschef
031-790 08 21

LADDA NER PRISLISTAN SOM PDF

Prislista-Clio-privatleas[1]-1

Nyheter

Kampanj på Renault Captur

Captur-Dackhotell