Nyheter

Nyheter

Köp en ny Honda i sommar och få en värdecheck på 10.000kr

Hedin_Honda_0614

Highly for painting great different doses of cialis cosmeticdatabase mascara on an eyes–almost. Loved histantil canada Nice of weeks. 21 not no script medicine 99 Vine small, http://aecsworld.com/qdopx/valtrex my Big s research http://africaglobalmediasummit.com/zfgt/buy-accutane-no-prescription-overnight.php big drop enough ve.

Nyheter

Kia pro_cee’d 1,6 T GT STCC EDITION

Kampanjpris från: 189 900 kr

Found looking am finally pharmacy without prescription is arrived fake recommend viagra coupon bottle have: one female viagra that was apply cialis samples for. Splash be faster canada pharmacy online what either professional going shoulders cialis from canada online pharmacy unable, Sexy french spermicide it http://smartpharmrx.com/cialis-online-australia.php would gelish http://www.edtabsonline24h.com/ disappointed, soft maximize YOUR! Provides female viagra Am a these order viagra creams this X-Fusion can cheap viagra body lotion purchase works.

STcc_lar

Nyheter

När du vill veta säkert att midsommar verkligen är över

DRÄGER ALCOTEST 3000
Dräger Alcotest 3000 alkotestaren gör en säker analys alkoholhalten i utandningsluften eftersom den är den enda alkotestaren som är kalibrerad för 0,2 promille (polisen har återigen valt Dräger som leverantör av sållningsinstrument).

Test.se rekommenderar
-Dräger 3000 – Vi på Test.se har valt att rekommendera alkoholmätaren Dräger 3000. Mätaren analyserar utandningsluften snabbt, enkelt och mycket tillförlitligt.

BÄST I TEST! Vi Bilägare.
Dräger Alcotest 3000 * I jämförelse med testets övriga deltagare känns Alcotest 3000 som en proffsmätare. Den startas med ett tryck på den stora knappen på fronten. Efter några sekunder visas ”Redo” i displayen och sedan är det bara att blåsa.

Finns att köpa hos närmsta Hedin Bil!

Nyheter

Hedin Bil Årsberättelse

Välkommen till 2013 års version av Hedin Bils årsberättelse!

 

Ladda ner svensk version
ars_sve
Download the Annual report in English
ars_eng

Nyheter

Ladda ner vår broschyr för sommardäck

 

Ladda ner pdf här

sommardäck2014lr-1

Nyheter

Corvette C7 har anlänt.

C7-001

Nu har våra första exemplar av Corvette C7 nått vår anläggning US Center i Mölndal/Åbro.
De flesta exemplaren är redan sålda men vi har ett par kvar.

För mer info kontakta Alf Persson:
031-790 06 21
alf.persson@hedinbil.se

 

 

Nyheter

Anders Hedin Invest AB innehar 95,99 % av kapitalet och rösterna i MABI Rent AB (publ).

• Anders Hedin Invest AB (”Budgivaren”) har förvärvat 95,99 procent av aktierna i MABI Rent AB  (”MABI”) och beslutat att inte förlänga acceptperioden
• Budgivaren fullföljer erbjudandet då samtliga fullföljandevillkor är uppfyllda
• Utbetalning av vederlag beräknas att påbörjas från och med den 17 april 2014
• Budgivaren avser påkalla tvångsinlösen inom kort samt verka för avlistning

Budgivaren offentliggjorde den 24 februari 2014 ett erbjudande till övriga aktieägare i MABI att överlåta samtliga sina aktier i MABI till Budgivaren för en köpeskilling om 6,00 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet ägde Budgivaren inga aktier i MABI. Acceptperioden under Erbjudandet har löpt mellan den 20 mars 2014 och den 11 april 2014. Under acceptperioden har Erbjudandet accepterats av aktieägare i MABI representerande 5 476 522 aktier, motsvarande 86,47 procent av det totala antalet aktier i MABI. Budgivaren har därutöver under acceptperioden förvärvat 602 811 aktier i MABI, motsvarande 9,52 procent av det totala antalet aktier i MABI, utanför Erbjudandet. Dessa sidoaffärer har inte skett på för säljarna förmånligare villkor än villkoren i Erbjudandet. Budgivarens aktuella innehav i MABI uppgår således till 6 079 333 aktier, motsvarande 95,99 procent av det totala antalet aktier i MABI.

Genom att Budgivaren förvärvat mer än 90 procent av det totala antalet aktier i MABI har samtliga fullföljandevillkor för Erbjudandet uppfyllts. Budgivaren har beslutat att fullfölja Erbjudandet. Utbetalning av vederlag till de aktieägare i MABI som accepterat Erbjudandet beräknas att påbörjas från och med den 17 april 2014.

Budgivaren har beslutat att inte förlänga acceptperioden i Erbjudandet.

Budgivaren avser inom kort att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i MABI samt att verka för att MABI:s aktier avlistas från Aktietorget.

För ytterligare information:
Anders Hedin Invest AB
Jan Alkmark, vice VD/finanschef
jan.alkmark@hedinbil.se
Telefon 0727-06 01 02

Nyheter

Inred din transportbil och få en skruvdragare på köpet!

Hedin-kampanj_15mars_31maj

Nyheter

Anders Hedin Invest AB, offentliggör erbjudandehandling

Anders Hedin Invest AB (”Budgivaren”) offentliggör idag erbjudandehandling avseende Budgivarens kontanterbjudande till aktieägarna (”Erbjudandet”) i MABI Rent AB (publ) (”MABI Rent”). Erbjudandet offentliggjordes den 24 februari 2014.

Erbjudandehandlingen samt anmälningssedel finns tillgängliga på www.thenberg.se, och www.mabirent.se, samt kommer att sändas till samtliga aktieägare i MABI Rent vars aktieinnehav per den 14 mars 2014 var direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB.

Tryckt erbjudandehandling och anmälningssedel tillhandahålls kostnadsfritt på begäran. Sådan begäran görs till Thenberg (per e-post: emissioner@thenberg.se eller per telefon: 031-745 5030). Acceptperioden för Erbjudandet löper under perioden 20 mars – 11 april 2014.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Hedin Invest AB
Anders Hedin (VD)
Telefon: 031-790 01 01
E-post: anders.hedin@hedinbil.se

Jan Alkmark (vice VD)
Telefon: 031-790 01 02
E-post: jan.alkmark@hedinbil.se

Erbjudandet lämnas inte (och inte heller godkänns anmälningar från aktieägare eller av någon annan för aktieägarens räkning) i någon jurisdiktion där genomförandet av Erbjudandet eller godkännande av anmälningar enligt Erbjudandet inte skulle kunna ske i enlighet med gällande lagar och regler i dessa jurisdiktioner eller där genomförandet eller anmälningar enligt Erbjudandet förutsätter ytterligare dokumentation, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag, utom vid tillämpliga undantag. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed bland annat förstås telefax, e- post, telex, telefon eller Internet) i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong eller Japan och Erbjudandet kan inte accepteras i eller från USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong eller Japan. Följaktligen kommer inte och får inte detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet sändas per post eller på annat sätt distribueras, vidarebefordras eller på annat sätt sändas till, från eller inom USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong eller Japan. Budgivaren kommer inte att utbetala likvid enligt Erbjudandet till, eller acceptera anmälningssedlar från USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong eller Japan

För ytterligare information:
Pressrelease
Erbjudande till aktieägarna i Mabi Rent AB
Anmälningssedel