Capio Förmånsbilar

Samarbete mellan Hedin Mobility Group & Capio AB


Mobility Group arbetar enligt de tre ledorden trygghet, trovärdighet och tillgänglighet och vill göra det enkelt och tryggt för dig som kör bil hos Capio AB genom speciellt utvalda modeller och drivlinor från bilvarumärket Kia som också ingår i Capios bilpolicy.
Capio och Hedin Bil har ingått ett exklusivt samarbete där samtliga Kia-bilar beställs av Hedin Bil. I och med detta samarbete försäkrar vi oss om att Capio alltid får korrekt rabatt, hög service och ett enhetligt beställningsförfarande genom alla verksamheter.
 
Här nedan kan du läsa mer om de aktuella modellerna genom att klicka på någon av länkarna. Information kring vart och till vem du ska vända dig finner du i det här kontaktbladet.

Avtalsansvarig Key Account Manager på Hedin Mobility Group: Oskar Niklasson

Tel: 031- 790 05 64, mail: oskar.niklasson@hedinbil.se

Se nedan för Capios bilpolicy för förmånsbilar gällande prisbasbelopp och klasser:

Klass 1:  Med koldioxidutsläpp på högst 60 gram/km enligt WLTP-standarden
Inköpspris högst 8 prisbasbelopp. Bruttolöneavdrag görs med 500 kr per månad.

Klass 2:  Med koldioxidutsläpp på högst 60 gram/km enligt WLTP-standarden.
Inköpspris högst 10 prisbasbelopp. Bruttolöneavdrag görs med 2 500 kr per månad.
 
Klass 3: Bil med koldioxidutsläpp på högst 60 gram/km enligt WLTP-standarden.
Inköpspris högst 12 prisbasbelopp. Bruttolöneavdrag görs med 5 000 kr per månad.

Klass 4: Elbil – fordon som drivs till 100% med el-motor.
Inköpspris högst 10 prisbasbelopp. Bruttolöneavdrag görs med 1 750 kr per månad.
 
Klass 5: Elbil – fordon som drivs till 100% med el-motor.
Inköpspris högst 12 prisbasbelopp. Bruttolöneavdrag görs med 3 500 kr per månad.
 
Inköpspris: Med inköpspris menas bilens totala inköpspris inklusive extrautrustning.
Extrautrustning: All extrautrustning skall beställas samtidigt som den nya bilen. Vinterdäck är obligatoriskt extrautrustning. Den totala kostnaden för extrautrustning får inte överstiga 1,5 prisbasbelopp.


KIA Klass 4 (Elbil)