INVESTOR RELATIONS

Nyheter & marknadsinformation, ekonomiska rapporter & ägarinformation

Hedin Mobility Group har som mål att underlätta marknadens förståelse för företaget genom tydlig information.

Vi arbetar för en snabb och öppen redovisning gentemot vår omvärld.

Vid frågor om bolaget och dess utveckling, kontakta oss gärna via ir@hedinmobilitygroup.com

E-post för media och journalister press@hedinmobilitygroup.com

Våra ekonomiska rapporter hittar du på Hedin Mobility Groups hemsida.