ÄGARINFORMATION - HEDIN GROUP

Hedin Group är moderbolag och majoritetsägare till Hedin Mobility Group

Moderbolaget verkar primärt inom tre affärsområden; fordon, finans och fastighet. Koncernen är till 100 % privatägd och verksamheten består av att förvalta och utveckla dotterbolagen. Sedan flera år bedrivs verksamhet i flera europeiska länder, däribland Sverige, Norge, Belgien, Tyskland och Schweiz.

Mer information om moderbolaget och koncernen finns på hedinmobilitygroup.com