Mabi Truck Rental

Modern & flexibel vagnpark med Mabi Truck Rental

Mabi Truck Rental är en rikstäckande tjänst av lastbilsuthyrning. Perfekt när företaget vid kort varsel är i behov av att utöka vagnparken vid ökad efterfrågan eller vid oförutsägbara situationer.

Hos Mabi Truck Rental går det att hyra transport- och lastbilar från 3 m3 upp till 22 m3, med eller utan baklift.

I vårt samarbete med Mercedes-Benz erbjuder Mabi Truck Rental en komplett lastbilslösning med en av landets mest moderna och flexibla vagnpark.

Viktig information om uthyrningen

  • Giltigt körkort med korrekt behörighet måste uppvisas.

  • Giltigt förarkort krävs.

  • Fordonen är endast avsedda för användning inom Norden.

  • Uthyrning sker endast till företag efter sedvanlig kreditkontroll.

  • Trängselskatter, vägtullar, infrastrukturavgifter faktureras separat.

  • Samtliga hyrlastbilar över 3,5 ton är utrustade med digital färdskrivare.

  • Distributionsfordon för godstransport i bur eller på pall.

  • Kyl och frysbilar för bästa transport av värmekänsligt gods.

  • Anläggningsfordon för de tyngsta ändamålen.