Så påverkas du av miljözonerna

Publicerat 3 April 2018
miljozoner-hedin-bil

Den svenska regeringen har tagit beslut om ändringar i trafikförordningen. Detta innebär att det blir möjligt för kommuner att införa de nya miljözonerna från den 1 Januari 2020.

Varför vill regeringen införa fler miljözoner?

EU ställer krav på hur mycket föroreningar det får finnas i städerna. Idag så är det för höga värden av framförallt kväveoxid i flera svenska städer och om detta inte minskar så finns det risk att EU kräver ut böter. Regeringen har valt att sätta ännu högre krav än EU.

Som det är idag så släpper dieselbilar ut mer kväveoxider än bensinbilar samtidigt som bensinbilar släpper ut mer koldioxid. Fokus i de nya riktlinjerna ligger framförallt på att minska nivån av kväveoxider. Idag så finns det miljözoner i 8 kommuner. Kommunerna bestämmer själva var dagens och framtidens miljözoner ska tillämpas.


Mycket av de nya reglerna baseras på vilken miljöklassning (tex EURO5) ett fordon har. Detta kan du läsa mer om här.

Miljözon 1

Miljözon 1 finns idag och den förbjuder fordon som inte uppfyller kraven enligt Euro 5 eller Euro 6. Kraven för miljözon 1 kommer att bli hårdare under 2021 då bara fordon som uppfyller Euro 6 får köra i zonen.

Miljözon 2

I starten så kommer dieselbilar som uppfyller kraven för Euro 5 och Euro 6 få köra. Den 1 Juli 2022 kommer endast dieselbilar Euro 6 att få köra i denna zonen. Det gäller detsamma med elhybrider och laddhybrider med dieselmotor. Bensinbilar får köra i denna zonen om den uppfyller kraven för Euro 5.

 

Det gäller även för elhybrider, laddhybrider, fordonsgasbilar, E85-bilar, elbilar och bränslecellsbilar.

Miljözon 3

I miljözon 3 så kommer enbart renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 få köra. Tunga fordon kommer det ställas högre krav på då enbart elfordon, bränslecellsfordon, laddhybrider i Euro 6, och gasfordon i Euro 6 får köra.

Sammanfattningsvis är det mycket som inte är klart med de nya förslagen. Det är en tid tills de börjar gälla, och det är oklart i vilken omfattning kommunerna kommer införa miljözoner.

Hos oss på Hedin Bil erbjuder vi 30 bilmärken, med ett oslagbart utbud av olika motorer och drivmedel. Så vid ditt nästa bilköp finns vi här för att hjälpa dig navigera och fatta rätt beslut gällande kommande val av bil. Precis som vi alltid gör.

 

Hur kollar du vad din bil har för miljöklassning?

Via Transportstyrelsen så kan du få ut data på din bil, klicka här.