Styrelse och ledning

Jan Litborn, styrelseordförande
Född 1951, styrelseordförande sedan 2017 och styrelseledamot sedan 2002

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Logistea AB (publ) och Arenabolaget i Solna AB, styrelseledamot i Fabege AB (publ), m.m.

 

Anders Hedin, VD och styrelseledamot
Född 1962, vd sedan 2008 och styrelseledamot sedan 1995

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Anders Hedin Invest AB och styrelseledamot i Mabi Sverige AB m.m.

 

Hampus Hedin, styrelseledamot
Född 1990, styrelseledamot sedan 2012

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Anders Hedin Invest AB och styrelseledamot i Mabi Sverige AB m.m.

 

Hans Börsvik, styrelseledamot
Född 1953, styrelseledamot sedan 2017

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Orvelin Group AB och styrelseledamot i Stockholms Universitet m.m.

 

Erik Selin, styrelseledamot
Född 1967, styrelseledamot sedan 2017

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Skandrenting AB, styrelseledamot i Fastighets AB Balder, Collector Bank AB, Västsvenska Handelskammaren m.m.

 

Jörgen Loikas, COO
Född 1962, COO sedan 2014