begagnade bilar

Skatteregler bil 2022

Förändrade skatteregler i år

Det kommer ske en rad ändringar med skattereglerna för bilar under våren. Hos oss får du både expertråd, och ett stort utbud med leveransklara bilar. Kort beskrivet så innebär Bonus-Malus systemet att bilar med mindre utsläpp får "bonus" medan de som släpper ut mer får betala en förhöjd fordonsskatt, det vill säga "malus" under de tre första åren. Bonus Malus togs i bruk 1 juli 2018 och under 2021 kommer systemet att uppdateras till nya skärpa krav. Förändringarna trädde i kraft 1 april 2021.

Vilka förändringar sker i Bonus Malus?

Detta innebär förändringar på både Bonus och Malus delarna, en höjning av fordonsskatten för bensin- och dieselbilar blir aktuell precis som en förändrad beräkningsmodell för klimatbonus.

Nya Malus-regler

  • Utsläppsgränsen från när förhöjd fordonsskatt tas ut sänks till 90 gram koldioxid per kilometer.
  • Den förhöjda fordonsskatten höjs genom att koldioxidbeloppet ökar från 82 kr till 107 kr per gram om fordonet släpper ut mellan 90 och 130 gram koldioxid per kilometer och från 107 kr till 132 kr per gram om fordonet släpper ut över 130 gram koldioxid per kilometer.

Nya Bonus-regler

  • Utsläppsgränsen för när ett fordon får ta del av klimatbonus sänks från 70 gram till 60 gram koldioxid per kilometer.
  • Det högsta bonus-beloppet som ges till de renodlade elbilarna som släpper ut noll gram koldioxid höjs från 60 000 kronor till 70 000 kronor.
  • Laddhybrider får sänkt klimatbonus. Det högsta bonusbeloppet för laddhybrider blir 45 000 kronor vilket sedan sänks med 583 kronor för varje utsläppt gram upp till 60 gram. I praktiken betyder det att laddhybrider får cirka 10 000 kr mindre i inköpsbonus.

Nya regler för elbilar

Planen med de nya skattereglerna är att gynna de som köper bilar som går på 100% el-drift . Regeringen gör detta genom att höja miljöbonus på elbilar från 60 000 kr till 70 000 kr vid första ägare av elbilen.

Detta gäller för hybridbilar

Tidigare kunde laddhybrider få en bonus upp till 60 000 kr. Från 1 april 2021 sänkts den till max 45 000 kr. Enkelt förklarat sänks då bonusen med 583 kronor per utsläppt gram koldioxid upp till 60 gram. Om bilen släpper ut mer, över 61 upp till 90 gram per kilometer får bilen varken en bonus eller högre skatt per år utan får en obligatorisk skatt på 360 kronor per år. Laddhybrider kan efter 1 april få mindre i bonus, upp till 16 500 kr. Utsläppsgränsen förändras och det gäller från dagens 70 gram koldioxid per km till nya 60 gram koldioxid per km. Denna förändring innebär även att ett fåtal laddhybrider med en kortare räckvidd hamnar utanför regelsättningen och omfattas då inte av någon bonus.

Förändringar för tjänstebilar

Tjänstebilar omfattas även de av nya regler som trädde i kraft 1 januari 2021. Här försvinner avdraget för gasbilar och laddbara bilar på 10 000 kr/år. Det är alltså marginella förändringar av förmånsvärdet. Tjänstebilar som har ett inköpspris under 7,5 prisbasbelopp blir några kronor dyrare i förmånsvärde. Dyrare bilar får ett lägre förmånsvärde. Bilar som kostar mer än 7,5 prisbasbelopp får en ökning på strax över 800 kr. Gasbilar och laddhybrider omfattas av en ökning med 833 kr.

Vad innebär de nya Bonus Malus förslagen för dig som kund?

De nya reglerna började att gälla from 1 april 2021. Går du i bilköpartankar kan du både bli en vinnare eller förlorare beroende på val av bil.

Vi hjälper dig att göra ett smart bilköp

Det är mycket att ta hänsyn till i valet av bil och på många modeller kan man spara tusentals kronor genom planera bilköpet redan nu. Vi har både expertisen och ett brett utbud att guida dig till ett smart bilköp.

Hitta din närmsta anläggning här >