Skatteregler bil 2022

Förändrade skatteregler i år

Det sker ständigt nya förändringar när det kommer till skatteregler. Hos oss får du både expertråd, och ett stort utbud med leveransklara bilar. Kort beskrivet så innebär Bonus-Malus systemet att bilar med mindre utsläpp får "bonus" medan de som släpper ut mer får betala en förhöjd fordonsskatt, det vill säga "malus" under de tre första åren.

Vilka förändringar sker i Bonus Malus?

Det sker förändringar både på Bonus och Malus delarna. En höjning av fordonsskatten för bensin- och dieselbilar blir aktuell, precis som en förändrad beräkningsmodell för klimatbonus. Förändringarna som sker innebär att den nedre gränsen, när det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut sänks från 90 till 75 gram koldioxid per kilometer och gränsen för när den högre nivån på det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut sänks från 130 till 125 gram per kilometer.

Nya Malus-regler

  • Gränsen för när förhöjd fordonsskatt tas ut skärps från 90 till 75 g/km.
  • Varje gram över 75 g/km, upp till 125 g/km, beskattas med 107 kronor.
  • Varje gram över 125 g/km beskattas med 132 kronor.

Nya Bonus-regler

  • En bil får kosta max 700 000 för att få bonus.
  • Den högsta möjliga bonusen för en laddhybrid sänks, från 45 000 till 20 000 kr.
  • Den lägsta bonusen för en laddhybrid sänks, från 10 000 till 5 000 kr.
  • Utsläppsgränsen för laddhybrider sänks, från 60 till 50 gram CO2/km.

Nya regler för elbilar

Klimatbonusen för elbilar kommer att sänkas, från 70 000 kronor till 50 000 kronor. Detta sker först under 2023.

Detta gäller för hybridbilar

Klimatbonusen för laddhybrider kommer även den att sänkas, från dagens 45 000 kronor till 20 000 kronor. Utsläppsgränsen för rätten till bonus sänks från 60 till 50 gram koldioxid per kilometer. Man kan med andra få max 20 000 kronor i bonus och som lägst 5 000 kronor. 

Vi hjälper dig att göra ett smart bilköp

Det är mycket att ta hänsyn till i valet av bil och på många modeller kan man spara tusentals kronor genom planera bilköpet redan nu. Vi har både expertisen och ett brett utbud att guida dig till ett smart bilköp.

Hitta din närmsta anläggning här >