KVALITETS- & MILJÖPOLICY

Information om vår kvalitets- & miljöpolicy

Hedin Mobility Group består av bolag med lång erfarenhet inom bilförsäljning av nya och begagnade fordon samt relaterade fordonstjänster. Vår affärsmodell kombinerar geografisk bredd och ett omfattande erbjudande på både produkter och tjänster såsom finansiering, serviceavtal, däckhotell och försäkring för såväl privat- som företagskunder.

  • Vi ger kundbemötande i världsklass för att överträffa våra kunders förväntningar och visar vägen för ett hållbart bilägande. Våra ledord, trygghet, trovärdighet och tillgänglighet hjälper oss att få varje kund att känna sig sedd och betydelsefull.
  • Vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarstagande och hållbart sätt genom att beakta och uppfylla bindande krav och förväntningar från medarbetare, kunder, myndigheter och andra intressenter samt ställa höga krav på samarbetspartners och leverantörer.
  • Vi bidrar till en hållbar utveckling och minskar vårt klimatavtryck genom energieffektiviseringar och ökad materialåtervinning.

Vårt systematiska kvalitets- och miljöarbete genomsyras av omsorg om miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet. Vi säkerställer att våra medarbetare har kompetens för att kunna styra och bidra i arbetet mot en hållbar framtid. Vårt ständiga förbättringsarbete är en förutsättning för att kunna anpassa oss till förändringar i vår verksamhet och omvärlden samt resultera i långsiktig lönsamhet för fortsatt utveckling.