finansiering företagsbil

Köpa bil på företaget

Den här sidan är till för dig som är ansvarig för inköp av företagsbilar och intresserad att läsa mer om Hedin Bils finansieringsalternativ och andra tjänster för företagare. 

Kontakta oss för att få goda råd till ett smart upplägg för ditt företag!

Vi guidar dig till en smart lösning för din vagnpark

Med oss som partner finns våra rådgivare tillgängliga och kan med sin expertkunskap och långa erfarenhet guida dig till en smart lösning som passar just ditt företags behov när det kommer till företagsbilar.

Leasing eller avbetalning av företagsbil 

Billeasing har blivit en populär lösning för företag då det ofta är en smidig lösning då man betalar en månadskostnad och inte behöver binda upp kapital. Det finns två olika typer av leasing; finansiell leasing och operationell leasing

Avbetalning av företagsbil ger ditt bolag möjlighet att köpa fordon på företaget. Alternativet passar dig som ser fördelar med att äga, utnyttja fordonet som säkerhet och använda det som en anläggningstillgång.
Kontakta oss för att få råd till den lösningen som passar ditt företag bäst. 

TCO: Ett nytt sätt att räkna på företagsfinansiering

TCO står för Total Cost of Ownership och är ett sätt för företag att beräkna den totala kostnaden för ett investeringsbeslut. I bilbranschen används det flitigt och något vi på Hedin Bil rekommenderar.
Fördelen med TCO - jämfört med prisbasbelopp som i sin tur är ett äldre sätt att räkna på - är att det tar hänsyn till den totala kostnaden för bolaget. Inköpspris, underhållskostnader, ränta, sociala avgifter tas alla med i beräkningen och du som bolag får ett mer rättvist och långsiktigt perspektiv på din investering. Med TCO är det enklare att jämföra olika finansieringssätt, märken och modeller.

Företagsleasing

Som tjänstebilpartner erbjuder Hedin Bil expertkunskap för stora och små bolag. Vi skräddarsyr lösningar som passar företags budget och behov.

Avbetalning företagsbil

Vårt avbetalningsupplägg ger ditt bolag möjlighet att köpa fordon på företaget. Alternativet passar dig som ser fördelar med att äga, utnyttja fordonet som säkerhet och använda det som en anläggningstillgång.