Laddbox till ditt hem

Vanliga frågor om laddboxar hemma

Laddas bilen smartast och säkrast hemma med laddbox?

Det går att ladda bilen via ett vanligt uttag – dock är det inte att rekommendera mer än i enstaka fall. Vanliga vägguttag är inte anpassade för den höga belastningen som laddning av en elbil innebär och det innebär en risk för värmeutveckling och i värsta fall kan en brand uppstå. Elsäkerhetsverket har tagit fram riktlinjer för hur man bör ladda sin bil hemma och deras rekommendation är att använda en laddbox.

Vad är en laddbox och vilka funktioner har den?

En laddbox är en elinstallation och ett uttag som är anpassat för laddning av elfordon. Den är utvecklad för att klara hög belastning under en längre tid och är därmed en säkrare laddningsmetod för din bil. Dessutom kan man ladda med högre effekt vilket gör att laddningen går snabbare jämfört med ett vanligt uttag.

Många av laddboxarna är dessutom smarta och uppkopplade vilket gör att den till exempel sköter lastbalanseringen per automatik och loggar förbrukningen som är kopplad till din bil.

Var köper man en laddbox och hur får man den installerad?

I Hedin Bils sortiment har vi laddboxar av flera olika modeller som matchar vårt breda sortiment av elbilar och dina behov. Vi säljer alla laddboxar i ett monterat och klart-paket där installation av boxen ingår och utförs av en certifierad elinstallationsfirma.

Skattereduktion eller ladda hemma-bidrag för installation av laddbox – hur får man det?

Den 1 januari 2021 infördes ett nytt upplägg som ersätter det tidigare Ladda hemma bidraget. Det nya upplägget heter Grön Teknik och innebär kort beskrivet att man kan få skattereduktion för kostnaden för installation av laddningspunkter till elfordon.

Skattereduktionen för laddboxar ligger på 50 % av kostnaden för material och installation och får uppgå till högst 50.000 kronor per person och år. Det är Skatteverket som hanterar Grön teknik och upplägget liknar rot och rut där man som kund får avdraget direkt på fakturan från installatören. Mer information finns hos Skatteverket.

Laddning längs vägen

Hemmet är oftast den mest självklara laddningspunkten men behöver man ladda sin bil längs vägen så finns det idag ett nät av laddstationer runt om i landet som kontinuerligt utökas i antal.

Fördelar med laddbox

Det finns många postiva fördelar med att ladda din bil hemma. Läs mer här.