hedin Bil nonstop assistans

Få hjälp om du blir stående på vägen

Hedin Bil Nonstop assistans ingår i Rulla-ut försäkringen och Smarta Försäkringen och gör att du alltid får hjälp om din bil blir stående på vägen.


Kan vi inte åtgärda felet på plats bärgar vi din bil till närmaste verkstad. Om din bil måste repareras får du även ha hyrbil i upp till tre dagar.

Hedin Bil Nonstop är en produkt som tillhandahålls av If märkesförsäkring.
Den gäller för:

 • Svenskregistrerad bil i standardutförande.
 • Bil som är försäkrad i Hedin Bil Försäkring.
 • Bil som är minst halvförsäkrad (trafik + delkasko).
 • Bil som ännu inte är sex år gammal. 
 • Vid resa i de länder som omfattas av det Gröna kortet.

Hedin Bil Nonstop börjar gälla efter det att bilens assistans från generalagenten har upphört, efter två eller tre år beroende på bilmärke.

Denna assistansservice gäller för bil som är såld av Hedin Bil och minst  halvförsäkrad (trafik + delkasko) i Hedin Bil försäkring, men längst  tills bilen blir 6 år. Bilen ska vara en svenskregistrerad personbil i  standardutförande.

Vid driftsstopp

Driftstoppet måste anmälas direkt till Hedin Bil Nonstop, senast samma dygn som händelsen inträffar. I annat fall gäller inte assistansservicen. Service som inte utförs av Hedin Bil Nonstop eller som utförs utan föregående medgivande ersätts inte.

Med driftstopp avses följande händelser under förutsättning att de förhindrar fortsatt färd med bilen och kräver åtgärd på plats eller bärgning till verkstad:

 1. Maskinhaveri eller annat tekniskt fel som är oförutsett och inte beror på bristande underhåll. Reservdelar ersätts inte.
 2. Bränslestopp
 3. Låsöppning, inlåsta eller borttappade nycklar.
 4. Punktering och hjulbyte men inte kostnader för inköp av däck.
 5. Starthjälp
 6. Om förare drabbas av olycksfall, plötsligt blir sjuk eller avlider.

Punkt 2-5 får endast utnyttjas 3 gånger per år (totalt).

För de fall driftstoppet inte kan åtgärdas eller repareras inom en (1) timme på plats, ombesörjer Hedin Bil Nonstop utan kostnad bärgning till en av Hedin Bil utsedd auktoriserade verkstad eller till närmaste märkesverkstad.

Hyrbil och hemresa

> Hyrbil ersätts om bilen inte kan åtgärdas samma dag och har blivit bärgad till verkstad. Hyrbilen tillhandahålls under längst tre (3) dygn, men inte under längre tid än reparationstiden.

> Fortsatt resa (ekonomiklass) erbjuds bilens förare och passagerare till hemorten eller resmålet, om denna kostnad blir lägre för Hedin Bil Nonstop.

> Om Hedin Bil Nonstop inte under samma dag kan tillhandahålla hyrbil eller fortsatt resa, ersätts en (1) övernattning på hotell för bilens förare och passagerare.

> När bilen är färdigreparerad erbjuds tågtransport eller annan lämplig transport för en (1) person från bostaden till verkstaden för att hämta bilen. Om avståndet mellan bostad och verkstad är orimligt eller att det finns andra särskilda skäl, kan Hedin Bil Nonstop ombesörja hämtning av bilen.

> Om bilen inte kan repareras på grund av att avståndet mellan skadeplats och verkstad är orimligt, erbjuder Hedin Bil Nonstop hemtransport av den oreparerade bilen.

Undantag

Undantagna bilar är Taxi, ambulans, körskolebilar, budbilar, hyrbilar, militärregistrerade fordon eller bilar som deltar i tävlingsverksamhet.

Vid skada

Ring Hedin Bil Nonstop på 077-670 00 30

Vid resa utanför Sverige +46 77 670 00 30

MER OM HEDIN BIL FÖRSÄKRING

KONTAKTA HEDIN BIL FÖRSÄKRING

Kom i kontakt med oss på Hedin Bil Försäkring. Här hittar du kontaktvägar för att få svar på frågor kring Rulla ut-försäkringen samt alla våra fortsatta märkesförsäkringar.

OM HEDIN BIL FÖRSÄKRING

Hedin Bil Försäkring är ett samarbete mellan Hedin Bil och If  Skadeförsäkring AB, Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder.